06 52 01 21 20

Retourinformatie

Je kunt 14 dagen zonder opgaaf van redenen het product retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Je hebt vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt, en indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Let op: producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, of verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken kunnen niet worden geretourneerd (zoals bijvoorbeeld onze producten van Nutrolin).

Maak bij een retourzending altijd gebruik van dit retourformulier: ga naar retourformulier

Hondenschool ‘De Gabber’ vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele verzendkosten die door Hondenschool ‘De Gabber’ in rekening gebracht waren voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Tenzij Hondenschool ‘De Gabber’ aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Hondenschool ‘De Gabber’ gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.
Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hondenschool ‘De Gabber’ de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

© Animal Products 2024
Website ontwikkeld door Convident