bellen icon gesloten 06 52 01 21 20

Privacybeleid

Hondenschool ‘De Gabber’ vindt privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de verzamelde gegevens en stellen deze nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.
Indien je vragen hebt over ons privacy beleid kun je ons berichten via info@hondenschooldegabber.nl. Wij zorgen binnen vier werkdagen voor een reactie.

Doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

  • Een inschrijving voor een cursus;
  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Producten bij je (laten) afleveren;
  • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Indien je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op jouw verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
E-mailadres
Bankgegevens
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld als toevoeging op een bestelling op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan onderzoek
In voorkomende gevallen kan Hondenschool ‘De Gabber’ op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de mogelijkheden van de Nederlandse wet daartegen verzetten.

Bewaartermijn
Hondenschool ‘De Gabber’ bewaart je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons kenbaar maakt, verwijderen wij je gegevens.
Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren. Op dit moment (december 2020) is de wettelijke bewaartermijn daarvoor 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondenschool ‘De Gabber’ deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. De bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht hebben minimaal een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voorbeelden van deze derden zijn WooCommerce voor onze webwinkel software, Mollie voor onze geautomatiseerde betalingsafhandeling en PostNL voor de bezorging van de bestellingen.
Hondenschool ‘De Gabber’ blijft echter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van dat recht of heb je andere vragen en opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hondenschooldegabber.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wij zullen binnen twee werkdagen contact met je opnemen om je verzoek te bevestigen en zo spoedig mogelijk, zijnde in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

© Animal Products 2024
Website ontwikkeld door Convident